תוסף אוריאה

לתוסף אוריאה תפקיד חשוב אשר מיועד לתת פתרון לדרישות איכות הסביבה ולכן תפקידו הוא, לצמצם את פליטת גזי NOX במנועי דיזל של רכבים משאיות ואוטובוסים. 

תוסף אוריאה עומד בתקן ישראלי מספר 5852. 

תוסף אוריאה מוזרק למנוע דיזל באופן ממוחשב אל גזי הפליטה של המנוע ובכך מצמצם את הגזים.

יתרונות המוצר:

תוסף אוריאה עוזר למניעת נזק לממיר הסלקטיבי
חי מדף 12 חודשים
תצרוכת תוסף אוריאה 5% מתצרוכת הסולר
תוסף אוריאה עומד בתקן הישראלי.